Mikrobiologija, 1. letnik

Predava: doc. dr. Barbara Vilhar
Vaje vodi: dr. Jasna Dolenc Koce

Kolokvijski roki pri predmetu Biologija večceličnih organizmov

Izpitni roki pri predmetu Biologija večceličnih organizmov

Prijava na izpit (ŠIS)

Predmet Biologija večceličnih organizmov za študente Mikrobiologije na Biotehniški fakulteti (UL) izvajamo v sodelovanju s Katedro za zoologijo (UL BF).

Obvestila, rezultati izpitov in kolokvijev, ipd.

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Gradivo za vaje

©2002-2019 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin | Postavitev strani je omogočilo Društvo študentov biologije