doc. dr. Barbara Vilhar

 

Uči pri predmetih Biologija rastlin, Splošna botanika (PeF), Biologija (BT), Biologija (ŽP), Biologija večceličnih organizmov (MB) in Biologija celice (BIOK). Njen alter-ego je Zeleni škrat.

e-mail naslov: barbara.vilhar@bf.uni-lj.si

Celotna bibliografija na sistemu COBISS

Projekti

©2002-2019 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin | Postavitev strani je omogočilo Društvo študentov biologije