prof. dr. Marina Dermastia

Raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo in Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete.

Vodja raziskovalne skupine za eksperimentalno botaniko.


E-mail naslov: marina.dermastia@nib.si


Celotna bibliografija na sistemu COBISS

©2002-2019 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin | Postavitev strani je omogočilo Društvo študentov biologije